Δρομολόγια

Νο 90 ΚΟΥΦΑΛΙΑ – ΜΑΛΓΑΡΑ

Δρομολόγια

Δρομολόγια

90: ΚΟΥΦΑΛΙΑ – ΜΑΛΓΑΡΑ

90Ε: ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ – ΚΟΥΦΑΛΙΑ

90Α: ΛΟΥΔΙΑΣ – ΜΑΛΓΑΡΑ

90Κ: ΜΑΛΓΑΡΑ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

90Β: ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ – ΜΑΛΓΑΡΑ

  • ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  • ΣΑΒΒΑΤΟ
  • ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΡΓΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΗΚΟΥΦΑΛΙΑΓΡΑΜΜΗΜΑΛΓΑΡΑ
90Α4:5590Α5:55
90A6:5590A7:55
90Α8:5590E8:45
90E9:2890Α10:15
90A11:109012:05 
90E12:5390E12:10
9013:0090Α14:02
90A15:0590A16:00
90Α16:5790E16:20
90E17:0590Α18:10
90Α19:0590A20:00
90Α90
9090Α
ΓΡΑΜΜΗΚΟΥΦΑΛΙΑΓΡΑΜΜΗΜΑΛΓΑΡΑ
90Α4:5590Α5:55
90A6:5590A7:55
90Α8:5590E8:45
90E9:2890Α10:15
90A11:109012:05 
90E12:5390E12:10
9013:0090Α14:02
90A15:0590A16:00
90Α16:5790E16:20
90E17:0590Α18:10
90Α19:0590A20:00
90Α90
9090Α
ΓΡΑΜΜΗΚΟΥΦΑΛΙΑΓΡΑΜΜΗΜΑΛΓΑΡΑ
90Α4:5590Α5:55
90A6:5590A7:55
90Α8:5590E8:45
90E9:2890Α10:15
90A11:109012:05 
90E12:5390E12:10
9013:0090Α14:02
90A15:0590A16:00
90Α16:5790E16:20
90E17:0590Α18:10
90Α19:0590A20:00
90Α90
9090Α