Δρομολόγια

Νο 80 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΑΛΓΑΡΑ

Δρομολόγια

Δρομολόγια

80: Κ.Τ.Ε.Λ. – ΜΑΛΓΑΡΑ

80Ε: Κ.Τ.Ε.Λ. – ΜΑΛΓΑΡΑ ΜΕΣΩ ΙΩΝΙΑΣ

80Α: Κ.Τ.Ε.Λ. – ΜΑΛΓΑΡΑ ΜΕΣΩ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

80Ζ: Κ.Τ.Ε.Λ. – ΜΑΛΓΑΡΑ ΙΩΝΙΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

80Β: ΜΑΛΓΑΡΑ – Κ.Τ.Ε.Λ ΜΕΣΩ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

  • ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  • ΣΑΒΒΑΤΟ
  • ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΡΓΙΕΣ
 ΓΡΑΜΜΗΚΤΕΛ ΓΡΑΜΜΗΜΑΛΓΑΡΑ
 05:25  05:15 
 5:50 5:30
 06:10  06:00 
80Α6:3580Ε06:15 
80Α07:05 80Ε6:45
 7:4580Β7:05
80Α8:0080Β7:45
 08:25  08:05 
80Α8:50 8:35
 09:20 80Β9:05
 9:50 09:25 
80Α10:15 9:55
 10:4080Β10:15
80Α11:05 10:45
 11:35 11:20 
80Α12:0580Β11:40
 12:50 12:10 
 13:3080Β12:30
80Α14:00  13:10 
80Α14:3580Β13:40
80Ε15:20 80Β14:20
80Ε15:4580Β15:00 
80Α16:05  15:40
 16:25 80Β16:30
80Α16:50 17:00 
 17:40  17:15 
80Α17:55 17:30 
 18:20 80Β17:55
80Α18:40 18:35 
 19:05 80Β18:55
80Α19:45 19:15 
 20:15  19:40
80Α20:3080Β20:00 
 20:50 20:55
80Α21:3580Β21:05
 22:15  21:25 
80Α22:3580Β21:40
   22:35
  80Β23:00
 ΓΡΑΜΜΗΚΤΕΛ ΓΡΑΜΜΗΜΑΛΓΑΡΑ
 05:25  05:15 
 5:50 5:30
 06:10  06:00 
80Α6:3580Ε06:15 
80Α07:05 80Ε6:45
 7:4580Β7:05
80Α8:0080Β7:45
 08:25  08:05 
80Α8:50 8:35
 09:20 80Β9:05
 9:50 09:25 
80Α10:15 9:55
 10:4080Β10:15
80Α11:05 10:45
 11:35 11:20 
80Α12:0580Β11:40
 12:50 12:10 
 13:3080Β12:30
80Α14:00  13:10 
80Α14:3580Β13:40
80Ε15:20 80Β14:20
80Ε15:4580Β15:00 
80Α16:05  15:40
 16:25 80Β16:30
80Α16:50 17:00 
 17:40  17:15 
80Α17:55 17:30 
 18:20 80Β17:55
80Α18:40 18:35 
 19:05 80Β18:55
80Α19:45 19:15 
 20:15  19:40
80Α20:3080Β20:00 
 20:50 20:55
80Α21:3580Β21:05
 22:15  21:25 
80Α22:3580Β21:40
   22:35
  80Β23:00
 ΓΡΑΜΜΗΚΤΕΛ ΓΡΑΜΜΗΜΑΛΓΑΡΑ
80Α06:00 80Β5:15
 06:20  5:55
 6:4580Β6:15
80Α7:15 6:55
 7:4580Β7:10
 08:15  7:40
80Α8:45 08:15 
 09:20 80Β8:35
 9:55 09:05 
80Α10:30 9:45
 11:05 80Β10:10
 11:40 10:50
80Α12:20 11:30
 13:10 80Β12:00 
80Α13:55 12:35
 14:35 13:15
 15:05 80Β14:00 
80Α15:40 14:50
 16:15  15:25 
 16:4580Β15:55
80Α17:15  16:40
 17:45 17:05 
 18:15 80Β17:35
 18:45 18:15 
80Α19:20 18:35
 19:5080Β19:05 
 20:25 19:35
 21:00 20:15 
80Α22:1580Β20:35
   21:15 
  80Β21:45
   23:10