Υπηρεσίες

Τουριστικές Υπηρεσίες

Η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. δεν παρέχει τουριστικές υπηρεσίες. Συνεργάζεται όμως με αυτόνομη Α.Ε. για αυτές.
Περισσότερα στο https://thestours.gr/