Εισιτήρια

Όροι Έκδοσης Εισιτηρίων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα εισιτήρια επέχουν θέση αξιών και ως εκ τούτου , εάν τυχόν απωλεσθούν , δεν αντικαθίστανται. Στο πλαίσιο αυτό  η απώλεια εισιτηρίου ως ευθύνη βαρύνει τον κάτοχο και όχι τον εκδότη και κατ΄αυτόν τον τρόπο η Εταιρεία μας δεν υποχρεούται στην επιστροφή χρημάτων. 

Όροι Κράτησης, Έκδοσης και Χρήσης Εισιτηρίων Μεταφοράς: