ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Υποχρεωτική διενέργεια τεστ κορωνοϊού

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Υποχρεωτική διενέργεια τεστ κορωνοϊού

Με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525 “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία”, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1588/19-4-2021, καθίσταται υποχρωτική η διενέργεια self test κορωνοϊού, από το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας, μία φορά την εβδομάδα.

Λεπτομέρειες στο σχετικό ΦΕΚ  εδώ