Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, προσωπικά την οδηγό Αναστασία και την συνοδό επίσης Αναστασία, των Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης, οι οποίες πραγματοποιούν επί δυο συναπτά έτη το δρομολόγιο 70 για το 1 Ε.Ε.Ε.Κ. Θέρμης, για τον άριστο τρόπο που διετέλεσαν και διατελούν την εργασία τους, καθώς πάντοτε δείξαν σεβασμό, υπομονή και κατανόηση στις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας κατά την μεταφορά τους.