Τεχνικό πρόβλημα στο site του e-ticketing

Τεχνικό πρόβλημα στο site του e-ticketing

3/7/2019 : Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε στη 1.00 π.μ. της Τετάρτης 3/7/2019. Η πλατφόρμα e-ticketing δουλεύει κανονικά.

2/7/2019 : Λόγω βλάβης του server της εταιρείας, δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη η ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εισιτηρίου http://ktelthes.e-ticketing.gr/. Εργαζόμαστε σκληρά για να την αποκαταστήσουμε, αλλά θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος….