ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Δ.Σ. του Σωματείου Μετόχων ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προσκαλεί τους μετόχους της εταιρείας,

σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, για τη λήψη απόφασης σχετικά με το συγκοινωνιακό

έργο, την Παρασκευή 15/2/2019, στις 10 π..μ. στο ξενοδοχείο Holiday Inn.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Μητρόπουλος Κωνσταντίνος