Αποτελέσματα εκλογών για νέο Δ.Σ. 9/2/2018

Αποτελέσματα εκλογών για νέο Δ.Σ. 9/2/2018

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. που θα διοικήσει την ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. για το διάστημα 9/2/2018 – 8/2/2022, διεξήχθησαν

την Παρασκευή 9/2/2018 στη Θεσσαλονίκη:

Τα αποτελέσματα:

Για την εκλογή Προέδρου, ασκήθηκε το δικαίωμα 292.767, επί συνόλου 309.000 μετοχών της εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 94,75%  και έλαβαν:

 1. Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος του Αλεξάνδρου , 128.239 ψήφους , ποσοστό 43,80%
 2. Τσόλης Στέφανος του Γεωργίου, 158.748 ψήφους, ποσοστό 54,22%
 3. Λευκά, 5.780, ποσοστό 1,97%

Συνεπώς, πρόεδρος εκλέγεται ο κ. Τσόλης Στέφανος του Γεωργίου, με ποσοστό 54,22%

Για την εκλογή Αντιπροέδρου, ασκήθηκε το δικαίωμα 292.767 ψήφων επί συνόλου 309.000 μετοχών της εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 94,75%  και έλαβαν:

 1. Χατζής Δημήτριος του Ιωάννη, 269.612 ψήφους, ποσοστό 92,09%
 2. Λευκά, 23.155, ποσοστό 7,91%

Συνεπώς, αντιπρόεδρος εκλέγεται ο κ. Χατζής Δημήτριος του Ιωάννη, με ποσοστό 92,09%

Για την εκλογή έως 5 συμβούλων διοίκησης, ασκήθηκε το δικαίωμα 292.767 ψήφων, επί συνόλου 309.000 μετοχών της εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 94,75%  και έλαβαν:

 1. Κακουλίδης Νικόλαος του Ελευθερίου, 126.849 ψήφους και ποσοστό 43,33%
 2. Καραισκος Ματθαίος του Γεωργίου, 127.830 ψήφους και ποσοστό 43,66%
 3. Μπίκος Ιωάννης του Βασιλείου, 172.815 ψήφους και ποσοστό 59,03%
 4. Ρόντσης Ηρακλής του Δημητρίου, 232.321 ψήφους και ποσοστό 79,35%
 5. Τερζόπουλος Γεώργιος του Ανέστη, 159.062 ψήφους και ποσοστό 54,33%
 6. Τυρεκίδης Θεόφιλος του Θεοδώρου, 102.252 ψήφους και ποσοστό 34,93%
 7. Χαλκίδης Χρήστος του Βασιλείου, 98.857 ψήφους και ποσοστό 33,77%

Δεδομένης της καταστατικής πρόβλεψης (άρθρο 22, παρ.4) περί εκλογής έως 5 συμβούλων, με την προϋπόθεση να συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία επί των εκπροσωπούμενων ψήφων στη γενική συνέλευση, εκλέγονται σύμβουλοι διοίκησης, οι:

 1. Μπίκος Ιωάννης του Βασιλείου, 172.815 ψήφους και ποσοστό 59,03%
 2. Ρόντσης Ηρακλής του Δημητρίου, 232.321 ψήφους και ποσοστό 79,35%
 3. Τερζόπουλος Γεώργιος του Ανέστη, 159.062 ψήφους και ποσοστό 54,33%