Μειωμένο εισιτήριο σε φοιτητές, χωρίς επίδειξη πάσο

26 Σεπτεμβρίου 2018 | Εταιρικές ανακοινώσεις
Μειωμένο εισιτήριο σε φοιτητές, χωρίς επίδειξη πάσο

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Ομοσπονδίας των ΚΤΕΛ, "μέχρι ολοκλήρωσης των διαδικασιών έκδοσης Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων τους,

θα γίνονται δεκτά μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018 η επίδειξη βεβαίωσης εγγραφής τους στο οικείο Ίδρυμα ή η εκτύπωση της ηλεκτρονικής

αίτησης και η αστυνομική τους ταυτότητα"

paso2018

© 2017 ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. - All rights reserved
Design & Development by Darwin