Φορολογία ΚΤΕΛ Α.Ε.

Φορολογία ΚΤΕΛ Α.Ε.

Τα μερίσματα της εταιρείας φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί μερισμάτων από Α.Ε., από τη χρήση 2017.

© 2017 ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. - All rights reserved
Design & Development by Darwin