Στην ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας!

Στην ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας!

Δεκαετίες τώρα, η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. μεταφέρει με ασφάλεια, υπευθυνότητα, αγάπη και ανθρωπιά, χιλιάδες μαθητές στο νομό Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για μας, όταν οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, εκτιμούν την προσπάθειά μας, μας τιμούν και μας συγκινούν με τα καλά τους λόγια. Ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Δεσμευόμαστε ότι θα εκτελούμε τη μεταφορά μαθητών με την ίδια ευσυνειδησία και συνέπεια, για όσο καιρό μας ανατίθεται από την πολιτεία. Δυστυχώς δεν είναι στο χέρι μας να συνεχιστεί η μεταφορά, καθώς, κάθε χρόνο γίνεται μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών. Ελπίζουμε, να μας ανατεθεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο και αυτή τη χρονιά, ώστε να δώσουμε τη χαρά στα παιδιά να μεταφέρονται από το προσωπικό μας, με το οποίο έχουν δεθεί συναισθηματικά.

Στην ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας!