Διοικητική Δομή

Διοικητική Δομή

Η «Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» είναι μια πολυμετοχική ανώνυμη εταιρεία. Διοικείται από συμβούλιο, που εκλέγεται με τις διαδικασίες του ν.2190/1920.

Το σημερινό Δ.Σ. της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. είναι επταμελές (-7-). και έχει θητεία από την 01/06/2014 έως τις 31/5/2018,

μετά την ανακατανομή αξιωμάτων της 27/9/2016.

Αποτελείται από τους κ.κ.:

  1. Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Κακουλίδης Νικόλαος, Διευθύνων Σύμβουλος
  3. Τυρεκίδης Θεόφιλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
  4. Χατζής Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
  5. Κοτζαγερίδης Μιλτιάδης, μέλος
  6. Ρόντσης Ηρακλής, μέλος
  7. Τσόλης Στέφανος, μέλος

Διευθυντής: Αθανάσιος Γεωργιάδης, Οικονομολόγος

Νομικός Σύμβουλος : Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Στην ιεραρχική δομή της εταιρείας, υπάρχουν τα τμήματα:

  • Γραμματεία
  • Οικονομική Υπηρεσία
  • Γραφείο κίνησης

Επίσης στη λειτουργία της "Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε." εντάσσονται:

Το «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με έδρα την οδό Λαγκαδά 16, Θεσσαλονίκη και πρόεδρο τον κ.Τσαβδάρη Ιωάννη. Είναι το συνδικαλιστικό όργανο των μετόχων.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ των πρώην ιδιοκτητών του, με έδρα την οδό Καραολή και Δημητρίου (Διοικητηρίου) 30 και Πρόεδρο τον κ.Χαλκίδη Βασίλειο. Είναι προμηθευτικός συνεταιρισμός των μετόχων, με μικρή πλέον δραστηριότητα.

Ο ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ των μετόχων του, με έδρα την οδό Καραολή και Δημητρίου (Διοικητηρίου) 30 και Πρόεδρο τον κ.Χαλκίδη Βασίλειο. Είναι η ασφαλιστική εταιρεία της «Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» στην οποία ασφαλίζονται τα λεωφορεία της. Ο ασφαλιστικός αυτός φορέας, αντασφαλίζεται στον μεγάλο συνεταιριστικό φορέα με τίτλο «ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», ο οποίος έχει ως εταίρους του τα ΚΤΕΛ της Βόρειας Ελλάδας, είναι ο ιδιοκτήτης του σταθμού «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Προϊσταμένη αρχή (με αποφασιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες) είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε ανώτατο επίπεδο τα ΚΤΕΛ εποπτεύονται από τον εκάστοτε Υπουργό Μεταφορών, Δικτύων και Υποδομών.

© 2017 ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. - All rights reserved
Design & Development by Darwin